Poradenstvo a konzultácie


Dohodnite si termín na osobné stretnutie na telefónnom čísle: +421 948 177816.

Vyšetrenie zahŕňa pozorovanie (oči, pokožka, nehty, jazyk), dotyk (marma body, pulz) a dotazovanie pomocou Zdravotného dotazníka. Po jeho vyplnení a po spoločnom zhodnotení údajov v dotazníku posúdime váš vrodený (Prakrti) a aktuálny (Vikrti) stav pomocou pulzovej diagnostiky, ako aj stav trávenia, tkanív. Cieľom je nájsť a pochopiť príčinu zdravotného problému a navrhnúť individuálny liečebný plán spočívajúci v zavedení zmien v stravovaní, životnom štýle, v detoxikácii a doporučení bylinných prípravkov, ktoré vám pomôžu v ozdravnom procese.

Úvodná konzultácia trvá minimálne 60 až 90 minút a stojí 29 €. Na vyžiadanie vám pošleme alebo si vyzvihnete osobne písomné doporučenia a individuálne stravovacie pokyny v cene 6 € do niekoľkých dní. Je vhodné vykonať po 5-6 týždňoch kontrolnú konzultáciu kvôli spätnej väzbe, ktorá trvá cca 30 minút v cene 10 €.

Je nutné pred konzultáciou aspoň 2 hodiny nekonzumovať jedlo a nepiť kávu ani alkohol.

Individuálne môže byť k liečbe navrhnutá aj liečebná masáž alebo procedúra, marmová terapia, jógové a dychové cvičenia.