Naše prepojenie s bylinami


V západnej kultúre sa stretávame skôr s materialistickým a pragmatickým pohľadom na byliny - triedime ich do skupín, popisujeme ich vzhľad, miesto výskytu, určujeme ich zber a využitie a analyzujeme ich z hľadiska obsahu drog.

Pochopiteľne, aj ayurvéda má svoje triedenie bylín podľa účinkov, ale v jej pohľade na existenciu a význam bylín nechýba duchovný základ. Aj fotosyntéza sa dá vyjadriť poetickejšie ako chemickou rovnicou: Byliny premieňajú svetlo v život, prijímajú a prenášajú sily, energiu, aby udržovali pri živote všetko ostatné - prijímajú a prenášajú život, ponúkajú nám svoju fyzickú aj duševnú výživu – je to obeť aj dar bylín. Inak, ponúkajú nám nielen liečivú silu pre fyzické telo, naše orgány a sústavy, ale aj pre duševné telo. Prenášajú aj jemné energie duchovnej povahy, ktoré pomáhajú transformovať naše myšlienky a emócie.

rastlinkyČlovek ako mikrokozmos obsahuje všetky ríše, od minerálnej po živočíšnu, vrátane rastlinnej. Našou vnútornou rastlinou môže byť nervová sústava, ktorá pripomína štruktúru stromu a naše pocity sú naše vnútorné kvety. Ayurvéda má byliny vo veľkej úcte a verí, že vedomie ako čisté cítenie existuje vo všetkom, v neživých aj živých formách, vrátane bylín, v ktorých je v pasívnej forme.

Slnko je zdrojom svetla a života a byliny nám pomáhajú zdieľať túto energiu. Našim vnútorným slnkom, zdrojom nášho života, je átman, naše skutočné ja. Naša vnútorná bylina, nervová sústava, nás vedie k poznaniu vnútorného slnka. Vhodné užívanie byliny posilňuje naše vnímanie a vedie k spojeniu vonkajšieho s vnútorným slnkom. A kruh sa uzavrie.

Byliny premieňajú fotosyntézou svetlo v život, človek vnímaním transformuje život do vedomia, lásky. Svetlo - život - láska sú jedno, tvoria tri dimenzie bytia.