Čo je ayurvéda


vedyAyurvéda je tradičný liečebný systém pochádzajúci zo starovekej Indie a je pravdepodobné, že je staršia ako 5000 rokov. Jej názov sa zo sanskrtu (jazyk starovekej Indie, spĺňajúci podobnú funkciu ako u nás latinčina) prekladá ako veda o živote alebo umenie žiť a zahŕňa praktické rady ako v zdraví prežiť dlhý a spokojný život. 

Ayurvéda je hodnotný dar, tisícročiami uchovaná a overená tradícia, ktorej princípy sú nadčasové a využiteľné aj človekom západnej kultúry v dnešnej dobe. Zvlášť v dnešnej dobe, kedy sme sa svojím spôsobom života vzdialili prírode, svojej prirodzenosti a nakoniec často aj zdravému rozumu.

Dá sa povedať, že ayurvéda je zdroj, matka medicín, pretože veľmi ovplyvnila mnohé medicínske systémy od tibetského, čínskeho a mnohých ďalších na východe, cez arabskú medicínu, ktorá odovzdala svoje znalosti Grékom a Rimanom a z ich poznania a praxe vznikli základy modernej európskej medicíny.

V prvom rade je ayurvéda celostný, prírodný systém, ktorý na dosiahnutie cieľa používa typológiu pacienta, bylinnú terapiu, detoxikáciu, výživu, masážne techniky, aromaterapiu, meditáciu, jógu, terapiu farbami, kameňmi a mnohé ďalšie.

V čom je iná v porovnaní s tým, čo poznáme z nášho bežného života? Ayurvéda je prírodná - pri diagnostike používa neinvazívne metódy - pozorovanie, počúvanie, dotyk, sledovanie pulzu a dotazovanie a tak isto v liečbe používa silu bylín z prírody a vyššie spomenuté techniky bez nežiaducich účinkov. Pristupuje k pacientovi s úctou ako k jedinečnej bytosti  a s rešpektom k jeho individualite - „ čo je pre jedného človeka prospešné, inému môže škodiť..“ Nelieči chorobu, jej prejavy, či iba časť tela, ale celého človeka, ktorý sa dostal do nerovnováhy a hľadá pravú príčinu toho stavu. Pacient je plnohodnotný partner, ktorý sa v konečnom dôsledku vylieči sám - ayurvéda kladie veľký dôraz na psychickú energiu a samoliečiacu schopnosť pacienta a snaží sa ju v ňom prebudiť. Ochorenie je vnímané nie ako náhoda alebo trest, ale ako upozornenie, že niečo v našom živote je chybné, je to príležitosť dozvedieť sa o sebe viac.

Ayurvéda je tolerantná a nedogmatická - nezakazuje, ale doporučuje a učí v duchu príčiny a následku, že sa stane toto, ak urobíme tamto. Nedelí nič na dobré a zlé, ale na prospešné a neprospešné pre konkrétneho človeka.

Treba podotknúť, že ayurvéda nie je pre každého - vyžaduje si uvedomenie, že nikto iný, len my sami sme zodpovední za svoje zdravie. Vyžaduje si aj istú dávku sebadisciplíny - pre mnoho ľudí je pohodlnejšie zotrvať pri starých návykoch, aj keď si uvedomujú, že môžu byť príčinou ich zdravotných problémov. Vyžaduje si pochopenie, že ochorenie sa vyvíjalo mesiace až roky a tým aj liečba prírodnou cestou je zdĺhavejšia, jej výsledky prichádzajú postupne časom, nie za pár dní.

Ayurvéda sa praktizuje kdekoľvek na svete, nie je viazaná na indickú kultúru, ani na náboženstvo. Môže byť dobrým doplnkom modernej medicíny, hlavne v prevencii a liečbe chronických ochorení. Je uznaná aj Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako alternatívna medicína.