Dóši ako bioenergie


Podľa ayurvédy je celý vesmír tvorený a udržiavaný piatimi prvkami – éter, vzduch, oheň, voda a zem. Predstavujú päť stavov hmoty - éterický, plynný, vyžarujúci, kvapalný a pevný. Ich pomenovanie nemožno chápať doslova, súvisí s vlastnosťami, ktorých nositeľmi sú. Tieto prvky existujú v určitom vzájomnom pomere vo všetkom čo je a neustále sa vzájomne ovplyvňujú. Tvoria aj ľudské telo, ktoré je mikrokozmom v makrokozme. Napríklad prvok zem dáva telu stabilitu, pevnosť, hutnosť v podobe kostí, zubov, šliach, svalov a pevných tkanív. Obdobne sa tento prvok prejavuje aj v duševnej oblasti ako napr. stabilita, nemennosť názorov, uzemnenosť, ťažkopádnosť v myslení, pripútanosť k veciam, ľuďom, letargia..

Týchto päť prvkov dáva vzniknúť trom dóšam, bioenergiám, ktoré tvoria, formujú a určujú našu fyzickú aj duševnú konštitúciu. Je zjavné, že každý sme iný v tom ako vyzeráme, ako funguje naše telo, aké máme predpoklady k určitým ochoreniam, čo preferujeme, čo nemáme radi a aké sú naše emocionálne reakcie na rôzne podnety. To znamená, že aj zastúpenie dóš je u každého z nás iné.

dosiDóša Váta je tvorená prvkami éter a vzduch a to jej priraďuje škálu vlastností ako: suchý, chladný, ľahký, pohyblivý, premenlivý, rýchly, drsný a jasný. Dóša Pitta je tvorená prvkami oheň a voda a má vlastnosti: horúci, ľahký, ostrý, jasný, prenikavý, mastný, tekutý a kyslý. Dóša Kapha je tvorená prvkami voda a zem a je nositeľom vlastností: chladný, vlhký, pomalý, ťažký, hladký, lepkavý, pevný a stabilný.

Našu konštitúciu určuje pomer jednotlivých dóš, ktorý nám bol daný v okamihu počatia, je pre každého z nás špecifický, vrodený, nemenný a nazýva sa Prakrti. Napríklad u človeka typu pitta je dominantná dóša pitta a zvyšné dve sú v menšom zastúpení. Väčšina ľudí je však skôr kombináciou dvoch dominantných dóš, menej ľudí je vyhranený jednodóšový alebo tridóšový typ.

Neustále na nás pôsobí mnoho vplyvov – jedlo a všetko, čo prijímame, ročné obdobie, fyzická aktivita, emócie, myšlienky, to ako žijeme. Na princípe podobné zvyšuje podobné, môžu tieto vplyvy pôsobiť na dóši a vychýliť ich z rovnováhy. Na rôzne vplyvy a podnety nereagujeme rovnako. Ayurvéda poskytuje rozumné vysvetlenie, prečo dvaja rôzni ľudia reagujú na rovnaký podnet rôzne, napríklad horúce podnebie zvyšuje, vychyľuje pittu, ktorá sa vyznačuje vlastnosťou horúci a môže človeku typu pitta priniesť zdravotný problém. Naopak, človek typu váta má rád a potrebuje teplo v akejkoľvek podobe, pretože váta je studená a teplo ju harmonizuje. Máme možnosť lepšie pochopiť telesné aj mentálne odpovede na podnety z okolia u seba aj svojich blízkych.

Ayurvéda rozoznáva vrodenú konštitúciu Prakrti a súčasnú konštitúciu nazvanú Vikrti, ktorá je výsledkom vychyľujúcich vplyvov prostredia a narušenia rovnováhy jednotlivých dóš. Pre ayurvédu je to vlastne chyba, odchýlka -  čím sa Vikrti viac odchyľuje od Prakrti, tým sa cítime horšie a máme nejaký zdravotný problém.

Pre ayurvédu je poznanie dóšickej konštitúcie človeka, vplyvu potravín, korenín, bylín a ostatných faktorov prostredia na jednotlivé dóši kľúčové. Platí tu zásada, že zvýšenú dóšu harmonizujeme protikladnými účinkami k jej vlastnostiam, napríklad zvýšenú vátu teplom, ťažším, mastnejším, uzemňujúcim jedlom, pravidelným režimom, masážami s väčším množstvom nahriateho oleja, doporučením potravín a bylín s harmonizujúcim účinkom na vátu.  

Na základe tohto poznania ayurvéda poskytuje rady, ako si zdravie udržať a byť v súlade so svojou konštitúciou, alebo nájsť rovnováhu, ak máme zdravotný problém.