Mandaly a jantry


Mandala - znamená kruh, posvätný stred a reprezentuje prvotný tvar vesmíru. Mandalový tvar nájdeme všade v prírode, počnúc základným prvkom hmoty atómom, základnou stavebnou jednotkou živých bytostí bunkou, cez tvary kvetín, ovocia, stromov a iných stvorení rastlinnej ríše. Mandalami sú aj živočíchy tvarom svojho tela, napr. pavúky, hviezdice, chobotnice, medúzy a ich výtvory, napr. pavúčie siete, ulity a mušle vodných živočíchov, či vtáčie hniezda, špirálovité rohy a podobne. Mandaly môžeme pozorovať aj v neživej prírode v podobe kryštálov, sopiek, nádherných snehových vločiek, kruhov na vode, ale aj tornád a hurikánov. Sama Zem je mandalou so svojím jadrom a ďalšími vrstvami, až k zemskej kôre. Slnko je mandala, planetárne sústavy a celé galaxie, ktoré majú z nášho pohľadu tvar špirál. Pozrite sa do zrkadla a uvidíte jedinečné mandaly v podobe vašich očí. Základný tvar mandaly je kruh, ktorý má nejaký stred, zdroj, z ktorého všetko vzišlo. Podobne ako jadro - stred atómu, či živej bunky - aj stred mandaly v sebe skrýva potenciál dynamickej energie, je živý, silný a má veľkú príťažlivosť.

Ľudia v tejto hektickej dobe a dní plných stresu sa často cítia nekompletní, rozbití, oddelení od svojho tela, duše a prírody. Tvorba a maľovanie mandaly nás udržiava v prítomnom okamihu, v stave meditácie a dostáva telo a dušu do súladu s našimi najvnútornejšími potrebami. Spojí nás s prírodou a so svojím vyšším Ja. Tvorba a vyfarbovanie mandaly nám môže priniesť:

 • skľudnenie mysle, emóciívlocka

 • pokoj, spokojnosť a radosť

 • úbytok stresu, napätia a úzkosti

 • uzdravenie sa z ochorenia, zbavenie sa závislosti

 • ukotvenie vo svojom strede

 • urýchlenie duchovného vývoja

Jantra - znamená doslova podpora alebo pomôcka a je nástrojom pre sústredenú pozornosť, koncentráciu, či meditáciu. Je to hinduistická forma mandaly a je posvätným symbolom duchovnej cesty, pomôckou pre spojenie a komunikáciu so svojím vyšším Ja. Môže byť zložená z viacerých geometrických tvarov - štvorce, kruhy, bodky, čiary, lístky lotosu - a každý tvar vysiela určitú frekvenciu a energetický vzorec. Spojenie viacerých geometrických tvarov v jednom obrazci zosilňuje pôsobenie príslušných energií. Jednotlivé tvary, ktoré sú skombinované do presného obrazca posvätnej geometrie, tvoria spolu dynamické silové pole.

Je zaujímavé, že jantra samotná je plochý statický obraz, ktorého moc sa prejaví len vďaka nášmu mentálnemu sústredeniu a meditácii na jej obrazec, kedy sa naša myseľ naladí na špecifickú formu energie príslušnej jantry. Jantra je iba pomôckou naladenia na jemné energie, ktoré neprichádzajú zo samotnej jantry, ale prúdia z Makrokozmu.

jantraPri pozorovaní jantry nás jej symetrická geometria navedie do svojho stredu, ktorým je často centrálny bod (bindu), predstavujúci symbol Absolútna, Jednoty, najvyššieho Vedomia, z ktorého všetko pochádza a do ktorého sa všetko vracia. Jednota, ktorá je skrytá za všetkými rozdielnosťami a mnohotvárnosťou materiálneho sveta a reality, ktorú vnímame. Každá jantra končí vonkajším štvorcovým okrajom, ktorý predstavuje zem, hmotu.

Keď sa naša myseľ koncentruje na obrazec jantry, neustály a nezastaviteľný tok myšlienok v mysli ustáva a po viacerých cvičeniach a meditáciách dosiahneme prázdnu myseľ a nájdeme vo svojom vnútri miesto, kde je ticho a prázdnota. Jantra je duchovnou pomôckou na prekonanie duálneho vnímania reality a pre porozumenie, že nie je rozdiel medzi pozorovateľom a pozorovaným, medzi našim Ja a celým stvorením.


Jantry a ich tvar neboli vytvorené predstavivosťou mysle, ale zjavené osvieteným bytostiam vďaka stavu v hlbokej meditácii. Sú to symboly veľkého významu, ktoré môžu byť vnímané z rôznych uhlov pohľadu - v dvojrozmernom obraze jantry môžeme vidieť stvorený mnohodimenzionálny vesmír, ktorý vznikol vďaka „hre“ mužskej a ženskej energie. Jantra je aj nádherným symbolom duchovnej cesty, na ktorej sú pochopené a prekonané rôzne aspekty bytia od najhmotnejších k jemnejším, ktorá končí osvietením. V Indii sa jantry používajú už tisíce rokov pri spirituálnych rituáloch a meditáciách za cieľom zakúsiť spojenie so svojím Ja, ktoré je totožné s Jednotou - zdrojom a koncom všetkej existencie.

Šrí jantra je najznámejšia a najuctievanejšia jantra, starobylý symbol ľudstva a jej vek sa odhaduje na viac ako 12 000 rokov. Považuje sa za najmocnejšiu jantru s dokonalou geometriou. Usudzuje sa, že jej energetický vplyv je sedemdesiat krát väčší ako vplyv pyramídového tvaru rovnakých rozmerov. To znamená, že trojcentimetrová Šrí jantra má väčší energetický vplyv ako dvojmetrová pyramída.

Geometria tejto jantry sa skladá od vonkajšieho okraja z týchto tvarov:

 • štvorec (Bhupura), ktorý je symbolom zeme a môže predstavovať mesto so 4 bránami alebo zem so 4 svetovými stranami. Štvorec má 3 vrstvy, ktoré reprezentujú rôzne vlastnosti - veľkosť, malosť, ťažkosť, ľahkosť, rýchlosť, zámernosť, tvorivosť, ovládnutie a tiež emócie - hnev, túžba, žiarlivosť, pýcha, eufória, chtivosť, previnenie a zásluhy.

 • lotos (Padma) so 16 lístkami (lotos je symbolom čistoty a mnohotvárnosti, každý lístok predstavuje odlišný aspekt) symbolizuje spôsoby vnímania a skúmania sveta, aspekty tela, ktorými vnímame, prejavujeme sa a konáme. Patrí sem 5 živlov (éter, vzduch, oheň, voda a zem), 5 zmyslových orgánov (koža, ucho, oko, jazyk a nos), myseľ, reč, ruka, noha, konečník a pohlavný orgán.

 • lotos s 8 lístkami symbolizuje to, čo skúmame a zažívame (reč, myslenie, pohyb, telesné potreby, potešenie, odmietanie, prijatie a pokoj). Lotosové lístky sú uzavreté v kruhu (Čakra)ktorý reprezentuje obeh, pohyb a dokonalosť.

 • trojuholníky (Trikona) vytvárajú dokonalé a precízne usporiadanie 5-tich do seba zapadajúcich trojuholníkov smerujúcich dole (symbol ženskej energie) a 4-roch trojuholníkov smerujúcich hore (symbol mužskej energie). Spojenie dvoch trojuholníkov je často sa vyskytujúcou kombináciou v geometrii jantier a symbolicky predstavuje spojenie Puruši a Prakrti, alebo Šiva a Šakti (čiže mužskej a ženskej energie) a spolu tvoria hviezdu (Shatkona), známa ako Davidova hviezda.

 • 14 vonkajších trojuholníkov symbolizuje aspekty jemnohmotného tela, jeho energetické dráhy.

 • 10 vnútornejších trojuholníkov symbolizuje rôzne životné energie prúdiace telom, pretože sme aj energetické bytosti.

 • 10 trojuholníkov bližšie k stredu, ktoré predstavujú 10 funkcií prány, ktorá je našou životnou silou.

 • 8 trojuholníkov, pričom 3 z nich predstavujú kvality: sattvu (čistota, inteligencia, jasnosť a porozumenie), radžas (nekľud, ego, aktivita, vášeň) a tamas (temnota, ľahostajnosť a odpor k zmene).

 • centrálny trojuholník, jeden ženský trojuholník zostáva v strede akoby nazvyš, je to Šakti nevyjadreného absolútna, ktoré hľadá svoj ekvivalent tak, ako hľadá každá duša svoje Ja.

 • centrálny bod (Bindu) symbolizuje naše vyššie Ja a pomáha k poznaniu, že sme totožní s celým Stvorením, sme Jedno s celým Vesmírom.

Jantra je veľmi komplexnou duchovnou pomôckou pre tých, ktorí sa vydali na cestu svojho duchovného rozvoja a za poznaním svojho Ja. Niekomu pomôže jantra skľudniť sa a skoncentrovať činnosť mysle a vďaka vnímaniu jantry a meditácii s ňou je možné získať lepšiu psychickú pohodu a pomáha zbaviť sa negatívnych nízkych vibrácií ako zlosť, negativita, stres a úzkosť.

Jantry vytvárajú silné energetické pole s vysokou vibráciou, priťahujú liečivé energie, pôsobia terapeuticky, môžu zlepšiť zdravotný stav alebo pomôcť zbaviť sa závislostí. Harmonizujú atmosféru miestnosti, kde sú umiestnené a pôsobia veľmi povzbudzujúco aj na človeka, ktorý im venuje svoju pozornosť.

srijantra