Zistite, aký ste konštitučný typ

Dotazník Prakrti

Podľa ayurvédy každého človeka tvorí a určuje kombinácia dóš váta, pitta a kapha, ktorá je pre neho jedinečná. Pomer týchto dóš, ktoré sme získali už pri našom splodení, sa nazýva Prakrti a je to naša prirodzenosť. Poznanie konštitučného typu Prakrti nám pomáha lepšie poznať seba samého a pochopiť, prečo nám niečo prospieva a niečo naopak škodí.

V prvom dotazníku pre zistenie Prakrti by sa odpovede mali týkať obdobia vášho mladého veku, keď ste boli zdraví, prirodzení a v harmónii. V dotazníku zaškrtnite ku každej otázke všetky správne odpovede, ktoré sa ku Vám hodia. Ak sa na vás hodí viacero charakteristík, je potrebné označiť všetky odpovede, kde ste našli vlastnosti, ktoré sa na vás hodia. Výsledok dotazníka je len orientačný a presnejšie určenie konštitučného typu sa zisťuje pomocou pulznej diagnostiky.

1. Moja postava v mladosti bola:
 
2. Moja hmotnosť v mladosti bola:
 
3. Moje kosti sú:
 
4. Moje svaly v mladosti boli:
 
5. Moje vlasy sú:
 
6. Moje oči sú:
 
7. Farba mojich očí je:
 
8. Môj pohľad je:
 
9. Môj chrup v mladosti bol:
 
10. Môj nos je:
 
11. Moje nechty sú:
 
12. Moja tvár je:
 
13. Moje ruky v mladosti boli:
 
14. Farba mojej pokožky je:
 
15. Moja pokožka v mladosti bola:
 
16. Môj pocit smädu v mladosti bol:
 
17. Moja chuť do jedla v mladosti bola:
 
18. Moje trávenie v mladosti bolo:
 
19. Moja stolica v mladosti bola:
 
20. Úroveň mojej energie v mladosti bola:
 
21. Moje pohyby v mladosti boli:
 
22. V strese u mňa prevládala v mladosti emócia:
 
23. Moja nálada v mladosti bola:
 
24. Moje mentálne postoje v mladosti:
 
25. Moje emocionálne postoje v mladosti:
 
26. Môj spôsob reči v mladosti:
 
27. V mladosti som bol/-a citlivá hlavne na:
 
28. Moja schopnosť učiť sa v mladosti:
 
29. Môj spánok v mladosti bol:
 
30. Moje sny v mladosti boli hlavne o:
 
31. Môj vzťah k ľuďom v mladosti:
 
32. Môj vzťah k peniazom v mladosti:
 
33. Moji blízki chceli v období mojej mladosti, aby som bol/-a viac:
 
34. Môj vzťah k teplote v mladosti:
 
35. Moje záľuby v mladosti boli:
 
36. Tvorivosť v mladosti:
 
37. Môj sexuálny záujem v mladosti bol::
 
38. Ktoré slovo ma najviac charakterizuje v období mladosti?