Cenník v ayurvédskom centre


Základné procedúry

Služba Dĺžka trvania Cena v Eur bez DPH Cena v Eur s DPH
1 ABHYANGA celotelová 60 min 35,00,- 35,00,-
2 ABHYANGA celotelová 80 min 47,00,- 47,00,-
3 ABHYANGA čiastočná 30 min 17,00,- 17,00,-
4 ŠIRO ABHYANGA 30 min 17,00,- 17,00,-
5 PADHA ABHYANGA 20 min 13,00,- 13,00,-
6 MERUDANDA masáž 45 min 27,00,- 27,00,-
7 MARMA masáž 15 min 13,00,- 13,00,-
8 NASYA 30 min 15,00,- 15,00,-
9 KARNA PURNA 30 min 15,00,- 15,00,-
10 MUKHA LEPA 30 min 19,00,- 19,00,-
11 Poradenstvo 60 min 29,00,- 29,00,-