Aký ste konštitučný typ?


dosi

Určenie konštitučného typu PRAKRTI

Podľa ayurvédy každého človeka tvorí a určuje kombinácia dóš váta, pitta a kapha, ktorá je pre neho jedinečná. Pomer týchto dóš, ktoré sme získali už pri našom splodení, sa nazýva Prakrti a je to naša prirodzenosť. Poznanie konštitučného typu Prakrti nám pomáha lepšie poznať seba samého a pochopiť, prečo nám niečo prospieva a niečo naopak škodí.

Určenie konštitučného typu VIKRTI

Vikrti - náš súčasný stav, je výsledkom vychyľujúcich sa vplyvov prostredia na jednotlivé dóši. Pre ayurvédu platí, že čím sa Vikrti viac odchyľuje od Prakrti, tým sa cítime horšie a môžeme mať nejaký zdravotný problém. Preto, ak sa necítite dobre vo svojej koži, alebo už trpíte nejakým ochorením, je potrebné zistiť, ktorá dóša nie je v rovnováhe a má za následok nasledovné prejavy.


Spustiť test