Zdravotný dotazník


Pred konzultáciou je potrebné vyplniť tento Zdravotný dotazník. Vyplňte, prosím, tento dotazník pravdivo a úprimne. Všetky uvedené informácie zostanú dôverné a bez vášho povolenia nebudú poskytnuté tretej osobe.


  • Osobné údaje ------->
  • Zdravotné problémy ------->
  • Dotazník ------->